Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

《減塑新生活運動》專屬優惠

 
優惠活動:

限時優惠最高享68折
• 全店滿1,500元免運優惠

• 本次優惠期間,需消費滿2,000元得已使用會員購物金100元

 
優惠活動:

 限時優惠最高享72折
• 全店滿1,500元免運優惠
• 本次優惠期間,需消費滿2,000元得已使用會員購物金100元

NT$900
 
NT$630
 
優惠活動:

• 成雙成對優惠,任選2色只要630
• 全店滿1,500元免運優惠
• 本次優惠期間,需消費滿2,000元得已使用會員購物金100元

活動優惠期間與辦法說明
• 活動期間為2020/4/16至2020/5/31截止
• 活動期間,滿1,500元再享免運
• 會員購物金需全單購物滿2,000元即可使用
• 全單滿422元即贈50元購物金,於訂單成立後系統自動發送